ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
$12.00 USD
1 سال
$10.00 USD
1 سال
$16.00 USD
1 سال
.net
$17.00 USD
1 سال
$15.00 USD
1 سال
$20.00 USD
1 سال
.org
$17.00 USD
1 سال
$15.00 USD
1 سال
$20.00 USD
1 سال
.us sale!
$5.00 USD
1 سال
$10.00 USD
1 سال
$16.00 USD
1 سال
.info
$21.00 USD
1 سال
$20.00 USD
1 سال
$24.00 USD
1 سال
.biz sale!
$6.00 USD
1 سال
$18.00 USD
1 سال
$25.00 USD
1 سال
.me
$27.00 USD
1 سال
$25.00 USD
1 سال
$30.00 USD
1 سال
.tv
$42.00 USD
1 سال
$40.00 USD
1 سال
$50.00 USD
1 سال
.name
$14.00 USD
1 سال
$10.00 USD
1 سال
$17.00 USD
1 سال
.cc
$15.00 USD
1 سال
$13.00 USD
1 سال
$19.00 USD
1 سال
.fun hot!
$3.95 USD
1 سال
$25.00 USD
1 سال
$31.00 USD
1 سال
.family new!
$27.00 USD
1 سال
$25.00 USD
1 سال
$32.00 USD
1 سال
.art new!
$16.00 USD
1 سال
$15.00 USD
1 سال
$20.00 USD
1 سال
.business new!
$11.00 USD
1 سال
$10.00 USD
1 سال
$15.00 USD
1 سال
.city new!
$25.00 USD
1 سال
$25.00 USD
1 سال
$31.00 USD
1 سال
.website sale!
$10.00 USD
1 سال
$25.00 USD
1 سال
$32.00 USD
1 سال
.tech sale!
$18.00 USD
1 سال
$55.00 USD
1 سال
$65.00 USD
1 سال
.menu new!
$38.00 USD
1 سال
$38.00 USD
1 سال
$50.00 USD
1 سال
.love new!
$35.00 USD
1 سال
$35.00 USD
1 سال
$42.00 USD
1 سال
.pub new!
$35.00 USD
1 سال
$35.00 USD
1 سال
$42.00 USD
1 سال
.jobs new!
$150.00 USD
1 سال
$150.00 USD
1 سال
$170.00 USD
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains